3 Kasım 2021 Öğrenci Öğrenim Ve Staj Hareketliliği Bilgilendirme Webinarı

3 Kasım 2021 tarihinde saat 16.00 ile 17.30 arasında Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği bilgilendirme webinarı Erasmus+ Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Cemile Terzier tarafından düzenlenecektir. Webinara katımım Microsoft Teams üzerinden yapıalacaktır. Tüm öğrencilerimiz davetlidir.

Webinara katılmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5969f9c2248f493199ac550979990525%40thread.tacv2/1634813981323?context=%7b%22Tid%22%3a%2266c2de58-9de5-4aca-920e-c8f082aad10d%22%2c%22Oid%22%3a%22c5fbe6fc-88c0-4c65-b6d6-0a649aa09412%22%7d