4 Kasım 2021 Erasmus+ Personel Hareketliliği Bilgilendirme Webinarı

4 Kasım 2021 tarihinde saat 15.00 ile 16.30 arasında  personel hareketliliği bilgilendirme webinarı Erasmus+ Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Cemile Terzier tarafından düzenlenecektir. Webinara katımım Microsoft Teams üzerinden yapılacaktır. Tüm personelimiz  davetlidir.

Webinara katılmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aBdLWP7W26Q1H7dXAbpjxKzIci-w7kwuaBsQItJAn39k1%40thread.tacv2/1634814264872?context=%7b%22Tid%22%3a%2266c2de58-9de5-4aca-920e-c8f082aad10d%22%2c%22Oid%22%3a%22c5fbe6fc-88c0-4c65-b6d6-0a649aa09412%22%7d