Erasmus+KA103 Staj

Erasmus+ KA103 Nedir?

Erasmus+ KA103 Programıyla Öğrenciler program ülkelerinde Erasmus hareketliliği yapıp Avrupa’da bir ülkede eğitim alma ya da staj yapma fırsatı bulurken farklı kültürlerle iç içe olabilirler ve kendi kültürlerini uluslararası bir ortamda paylaşabilirler. Öğrencide aranan şartlar Örgün öğretime devam eden öğrenci olmak, istenilen AKTS ve Yabancı Dil yeterliliğine sahip olmak ile sınırlıdır.

 

Hangi ülkelere gidilebilir?

Erasmus+ KA103 programı ile AB üyesi ülkeler ve AB üyesi olmayan program ülkelerine (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye) öğrenim ve staj hareketliliği için gidilebilir. Üniversitemiz öğrencileri üniversitemizle anlaşması bulunması şartı ile aşağıdaki ülkelere kontenjan dâhilinde gidebilirler.

Staj Hareketliliği Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri

Değerlendirmeye Alınma Şartları

 • Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencileri için 2.20 dönem ortalaması,
 • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 dönem ortalaması,
 • Yapılacak olan Dil sınavından en az A2 düzeyi (50 puan) gibi hususlar dikkate alınır.

 

Öğrenci Değerlendirme Kriterleri (Staj)

 • Başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı ortalamaya göre Erasmus+ puanı oluşturulur.
 • Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış öğrencinin Erasmus+ puanından 10 puan düşülür.
 • Bölümlerin anlaşma kontenjanlarına ve daha önceden öğrenci göndermediklerine bağlı olarak kontenjanlar belirlenerek en yüksek puanı alan öğrenciden itibaren kontenjanlar dağıtılarak yerleştirme yapılır.Hibe Miktarları Ne Kadardır?
  Tablo 2. 2019 sözleşme döneminde seçilen öğrencilere uygulanacak hibe tablosu
  Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
  1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 500 600
  3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 300 400

   

  Not:  Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

  * Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

Öğrenci Değerlendirme Kriterleri

Ölçüt Ağırlık Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan *
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
+10 puan **
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan