Tarihçe ve Misyon

2019 yılında  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının üniversitemizde yürütülmesi amacıyla birim olarak faaliyetlerine başlamış olan koordinatörlüğümüz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmekte olan programları ve projeleri üniversitemiz adına organize etmekle yükümlüdür. Ülkemize sunulan bu amaç ve fırsatlardan üniversitemizin en iyi şekilde yararlanabilmesi için yenilenen yapısıyla koordinatörlüğümüz öğrenci ve personelimize her türlü desteği sunmayı ilke edinmiştir.

Yenilik ve iyi uygulamaların paylaşımı, değişimi için iş birliğinin ön planda olduğu yeni programda bireylerin hareketliliği, iş dünyası ile iş birliğinin geliştirilmesi, istihdama yönelik ortaklıklar kurulması amaçlanmıştır. Erasmus+ programı ile programların içeriği genişletilmiş ve AB üyesi ülkelerin dışında ortak ülkeler statüsünde farklı kıtalardan birçok ülke kapsama alınmıştır.